Tweelingvlamfalen begrijpen en voorkomen

  tweelingvlam falen

Omdat de reis van de tweelingziel zo complex en intens is, doorlopen tweelingen vele fasen. Sommige van die fasen zijn vreselijk pijnlijk en/of frustrerend, waardoor ze triggeren. Je ego kan sommige van die fasen verwerken als falen van de tweelingziel, omdat je het gevoel hebt dat je geen tweelingzielvereniging bereikt.

Je moet je realiseren dat dit veeleisende en zeer moeilijke proces om een ​​tweelingzielvereniging te bereiken geen geringe prestatie is. Er bestaat niet zoiets als falen, alleen een langere reis naar de uniefase, dat is alles. Als je goed onderscheid maakt tussen scheiding en falen, zal veel van die druk en zelfsaboterend denken verdwijnen. Tweelingvlammen kunnen nooit uit liefde vallen. Het is een heilige en onbreekbare band van onvoorwaardelijke high vibe-liefde, alleen beperkt door je perceptie ervan tijdens je menselijke ervaring. Als je eenmaal het binaire denken van de menselijke ervaring hebt verlaten en in de eerste plaats de frequentie van de vereniging van de tweelingziel in jezelf hebt bereikt, heb je in feite grote stappen gezet in de richting van de fase van de goddelijke vlamvereniging.

InhoudsopgaveScheiding versus mislukking

Wat is scheiding?

Simpel gezegd, de reis van de tweelingziel heeft twee soorten fasen: een actieve en een stand-by.

Tijdens de actieve fase maken beide tweelingzielen vorderingen met hun ascentie en werken ze aan het krijgen van een steeds hogere vibe. Het brengt hen meer en meer in energetische harmonie en dichter bij de verenigingsfrequentie.

Om verschillende redenen kan die vooruitgang zo nu en dan worden tegengehouden door een of meer menselijke ervaringen. Die stand-by-fase kan betekenen dat een tweeling actief de vrije wil uitoefent om hun voortgang te stoppen en daardoor te worden wat bekend staat als de hardloper. Ik noem ze liever 'vermijder' in die fase, omdat de dynamiek van de renner en de achtervolger de neiging heeft te suggereren dat de andere tweeling wat achtervolging zou kunnen doen om die renner te bereiken. Maar ze kunnen het werk niet doen voor hun tweelingzus, hoe graag ze dat ook zouden willen.

Wat betekent falen eigenlijk?

Tijdens de periode dat de hardloper of ontwijker zijn of haar stand-by-ding doet, kan het voor de andere tweeling lijken dat ze geen vooruitgang boeken, dus moeten ze falen op hun tweelingzielreis.

Veel van dat gevoel van falen komt eigenlijk van je ego- en schaduwkant. Het maakt deel uit van een zelf-sabotagepatroon dat je hebt opgedaan door je menselijke ervaringen en karma. Het is iets dat je gaat afwerpen als onderdeel van je ascentieproces.

Het is je 3D-zelf die zichzelf definieert door de mate van succes zoals gezien door het 3D-perspectief en de ogen. Als je eenmaal ascendeert, hoe meer werk je aan jezelf doet, hoe meer je weet dat je een soeverein, hoger dimensionaal wezen bent met een menselijke ervaring.

Je wordt alleen bepaald door de goddelijke aard van je ziel, daarom ben je mooi en wonderbaarlijk. Je zou nooit kunnen falen op je tweelingzielreis. Het wordt gewoon vertraagd vanuit het oogpunt van je menselijke ervaring.

Kunnen tweelingvlammen uit liefde vallen?

  tweelingziel falen

Het korte en lieve antwoord daarop is: zeker niet!

De zielsband van de tweelingziel is een heilige zielsband die nooit kan worden verbroken of ontbonden. Het kan natuurlijk worden gekneusd of gehavend door karmische cycli van menselijke ervaringen. Maar het kan niet worden gebroken of vernietigd.

De basis van je high vibe onvoorwaardelijke liefdesband is je tweelingzielzielband. Dus de liefde is gebaseerd op iets dat echt onverwoestbaar is. Je hoogfrequente liefdesband met tweelingvlammen is onbreekbaar.

Wat lijkt te zijn geëindigd, is de 3D-versie van de menselijke ervaring ervan, te meer als een of beide tweelingen nog niet veel vooruitgang hebben geboekt op hun pad naar ascentie. Er kunnen seizoenen zijn waarin een of beide tweelingen het gevoel kunnen hebben dat ze niet verliefd op elkaar zijn.

Maar dan zullen er seizoenen komen waarin ze zich meer bewust zullen worden van hun ware band van onvoorwaardelijke liefde, en het zal die diepere ontwaking van de band en een meer diepgaande perceptie van hun energetische realiteit triggeren. Tijdens die seizoenen zul je je ervan bewust zijn dat je meer verliefd bent op je tweelingzus dan ooit tijdens je menselijke ervaring.

Dus als je gescheiden bent, is de nauwkeurigere beschrijving van je situatie dat je uit de 3D-perceptie van liefde bent gevallen voor welke termijn dan ook, in plaats van uit liefde gevallen.

Hoe mislukkingen te voorkomen?

De menselijke ervaring van het denken heeft een zeer binaire structuur. Er is een goed en een verkeerd ding om te doen of te zeggen, er is een goede en een slechte zaak op dit of dat punt. Het is een visie van uitersten, beperkt door de conditionering van onze menselijke ervaring.

Als je eenmaal je eigen mannelijke en vrouwelijke principes hebt geïntegreerd, als je eenmaal eenheid in jezelf hebt bereikt als resultaat van al het werk dat je hebt gedaan, krijg je een complexere perceptie dan de beperkte 3D-waarneming waartoe de menselijke ervaring ons toegang geeft. In eenvoudiger bewoordingen is ascentie precies dat: je vermogen om waar te nemen, te begrijpen en te resoneren met een grotere bandbreedte dan de 3D.

Als je eenmaal dat ontwikkelingsniveau hebt bereikt, weet je dat er niet zoiets bestaat als falen in je goddelijke missie die de unie omvat. Je boekt gewoon langzamer of sneller vooruitgang vanuit het oogpunt van de menselijke ervaring. Maar wat is tijd vanuit het oogpunt van andere dimensies en frequenties? Het menselijk leven kan een fractie van een seconde zijn in hogere dimensies.

Je kunt niet falen in dit proces, gezegende en goddelijke ziel. Je boekt gewoon langzame vooruitgang vanuit het oogpunt van de menselijke ervaring.

Verdere begeleiding

Kortom

Als je het gevoel hebt dat je een tweelingziel bent, is dat je ego dat zelf-saboterende patronen uitspeelt die je hebt opgepikt tijdens het karma van menselijke ervaringen.

Je goddelijke essentie weet onder niet mis te verstane bewoordingen dat je een gezegende en wonderbaarlijke ziel bent. Je zou nooit kunnen falen in dingen vanuit een hoger dimensionaal gezichtspunt.

Je boekt simpelweg langzamer of sneller vooruitgang vanuit een 3D-oogpunt. Je bent echter zoveel complexer dan een 3D-perspectief. Je reis is zoveel genuanceerder en complexer dan het 3D-perspectief dat we er op een bepaald moment op kunnen hebben.

Kijk niet op jezelf neer, want het is een langer proces in termen van menselijke ervaring. Blijf je werk doen en straal verder, mooie en gezegende ziel!